THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 12/2017

Tập đoàn Trường Thịnh cần tuyển dụng một số vị trí sau:I. Số lượng     - Kỹ sư xây dựng Cầu đường: 40 người     - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án: 03 người     - Kỹ sư Điện: 02 người     - Kỹ sư Nước: 02 người     - Kỹ sư Thủy Lợi, Thủy điện: 02 người     - Kỹ sư Xây dựng DD và CN: 03 người     - Trung cấp/Cử nhân Kinh tế: 05 ngườiII. Yêu cầu:      Ứng viên tuyển dụng là Nam, có sức khỏe tốt.      ...

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 11/2017

Tập đoàn Trường Thịnh cần tuyển dụng một số vị trí sau:Số lượng:+ Kỹ sư xây dựng Cầu đường 03 người+Kỹ sư Kinh tế Xây dựng và Quản lý DA: 04 người+ Kỹ sư Điện/Nước: 03 người+ Kỹ sư Thủy Lợi, Thủy điện: 02 người+ Kỹ sư Xây dựng DD và CN: 03 người+ Kỹ sư/Cử nhân Địa chất: 02 người+ Cử nhân Luật: 02 người+ Trung cấp/Cử nhân Kinh tế: 02 người+ Công nhân lái xe Hạng C: 15 người+ Công nhân lái máy bậc 3/7 trở lên: 20 ngườiỨng viên tuyển dụng là Nam, có sức khỏe tốt....