THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 11/2018

Tập đoàn Trường Thịnh cần tuyển dụng một số vị trí sau:Số lượng:+ Kỹ sư xây dựng Cầu đường 05 người+Kỹ sư Kinh tế Xây dựng và Quản lý DA: 04 người+ Kỹ sư Điện/Nước: 03 người+ Kỹ sư Xây dựng DD và CN: 03 người+ Trung cấp/Cử nhân Kinh tế: 02 người+ Công nhân lái máy bậc 3/7 trở lên: 20 người+ Trung cấp công nghệ thông tin: 01 ngườiỨng viên tuyển dụng là Nam, có sức khỏe tốt. Ưu tiên các Ứng viên có kinh nghiệm là việc 02 năm trở lên và có các chứng chỉ chuyên...

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 12/2017

Tập đoàn Trường Thịnh cần tuyển dụng một số vị trí sau:I. Số lượng     - Kỹ sư xây dựng Cầu đường: 40 người     - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án: 03 người     - Kỹ sư Điện: 02 người     - Kỹ sư Nước: 02 người     - Kỹ sư Thủy Lợi, Thủy điện: 02 người     - Kỹ sư Xây dựng DD và CN: 03 người     - Trung cấp/Cử nhân Kinh tế: 05 ngườiII. Yêu cầu:      Ứng viên tuyển dụng là Nam, có sức khỏe tốt.      Ưu...

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 11/2017

Tập đoàn Trường Thịnh cần tuyển dụng một số vị trí sau:Số lượng:+ Kỹ sư xây dựng Cầu đường 03 người+Kỹ sư Kinh tế Xây dựng và Quản lý DA: 04 người+ Kỹ sư Điện/Nước: 03 người+ Kỹ sư Thủy Lợi, Thủy điện: 02 người+ Kỹ sư Xây dựng DD và CN: 03 người+ Kỹ sư/Cử nhân Địa chất: 02 người+ Cử nhân Luật: 02 người+ Trung cấp/Cử nhân Kinh tế: 02 người+ Công nhân lái xe Hạng C: 15 người+ Công nhân lái máy bậc 3/7 trở lên: 20 ngườiỨng viên tuyển dụng là Nam, có sức khỏe tốt....