Thủy điện La Trọng - Sông Gianh 1

Công trình thủy điện La Trọng - Sông Gianh 1 có công suất lắp máy 18 MW, điện lượng trung bình hằng năm đạt 60 triệu kWgiờ do Công ty cổ phần thủy điện Trường Thịnh đầu tư 307 tỷ đồng

Cùng với đầu tư Công trình thủy điện La Trọng - Sông Gianh 1, Công ty cổ phần thủy điện Trường Thịnh còn đầu tư xây dựng hai công trình thủy điện tại Quảng Bình là: thủy điện Kim Hóa, xã Kim Hóa (Tuyên Hóa) và thủy điện Khe Rôn, xã Lê Hóa (Tuyên Hóa) có công suất 18 MW với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Ba nhà máy thủy điện thượng nguồn Sông Gianh đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào lưới điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm 130 triệu kWgiờ.