Quảng Bình: Tập đoàn Trường Thịnh kế thừa dự án nghỉ dưỡng suối Bang

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện các thủ tục theo quy định để thay thế Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tiếp tục thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Đó là nội dung của văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành đơn vị, địa phương liên quan về Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang – Lệ Thuỷ.

Trước đó, vào ngày 12/6 vừa qua UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang - Lệ Thủy. Buổi làm việc do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì.

Tại cuộc họp này, sau khi nghe đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh báo cáo về việc kế thừa Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang xã Kim Thủy của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương, nghe ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có kết luận đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện các thủ tục theo quy định để thay thế Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tiếp tục thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Dự án khu nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Bang
Dự án khu nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Bang do Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư bị "đứng" tiến độ sau nhiều năm thực hiện

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương để hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản trên đất của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương ở khu vực Dự án theo quy định pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ, thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (trên cơ sở kế thừa hồ sơ pháp lý thực hiện Dự án đã được phê duyệt trước đây) và tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thay thế Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tiếp tục thực hiện Dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện các thủ tục theo quy định để được thuê đất tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy để thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang theo đúng quy định.

Suối nước nóng Bang bị ô nhiễm
Cảnh quan suối nước khoáng nóng Bang bị thay đổi so với nguyên trạng ban đầu

Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh về việc di dời một số hộ dân sinh sống bên cạnh khu vực Dự án, UBND huyện Lệ Thủy có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh xây dựng phương án thực hiện đảm bảo đúng quy định và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Về mở rộng đất khu vực Dự án, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh khảo sát, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét sau.

Dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang xã Kim Thủy do Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư được bắt đầu xây dựng vào năm 2008, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2011.

Sau nhiều năm trôi qua, dự án chỉ mới thực hiện được một vài hạng mục theo thiết kế, đồng thời phá hỏng nhiều cảnh quan nguyên sơ, gây ô nhiễm môi trường của suối nước khoáng nóng Bang, làm bức xúc trong nhân dân địa phương.

Vào tháng 8/2016, do quá trình thực hiện dự án bị chậm tiến độ trên 24 tháng so với yêu cầu, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định thu hồi 212.870 m2 đất thực hiện dự án. 

Ngọc Tân